за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Свобода!
за CAMbg.org
   
 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
"... курсовете на валути падат като две монети, изпуснати от чантата - с ускорение."
Статия Курсове на валутите. Коя валута е по-сигурна - доларът или еврото?

 
???:
Искате ли да работите цял живот като роб и в крайна сметка да не получите нищо от живота съществено полезно и приятно?
 >>  Трябва ли да се пазим от рекламите?

 
   

Схема за комплексно използване на алтернативни източници на енергия


Независимата домашна енергетика - наша стратегия

По този начин (вж. статиите от началото на раздела източници: независимост и обединение), ние достигнахме до стратегията за комплексно използване на алтернативните източници на енергия, достъпни в нашето домакинство.

Безплатни източници на алтернативна енергия:
слънчева енергия - вж. статията Проблеми на преобразуването на слънчевата енергия в топлина посредством слънчеви колектори;
енергия на вятъра - вж. статията Проблеми, свързани с използването енергията на вятъра, проблеми на ветротурбините;
топлинна енергия от околната среда, извличана посредством топлинна помпа - вж. статията
Проблеми при използването топлинната енергия на въздуха, проблеми на топлинните помпи или въздушните климатици и
Подземна и подводна топлинна енергия за отпление на жилището.

Биогоривата (дърва, екобрикети) също представляват алтернативни източници на енергия, но в нашия случай те не представляват интерес, защото не са безплатни и тяхната цена зависи от цената на други енергоносители и политиката на държавите, в това число данъци и мита. При разчистването на участъка ние приготвихме около десет кубика дърва (стари акации, джанки), но този безплатен запас не е безкраен. Камината с водна риза и радиаторите за топли газове също са включени в нашата енергосистема.

Топлинната енергия се натрупва в акумулаторите за топлина и хлад с различна температура; температурата на топлоносителя се променя чрез топлинната помпа, привеждана в движение от енергията на вятъра. За акумулаторите за топлинна енергия и необходимостта от енергия - вж. статията За отопление на жилището и други домакински нужди не винаги е необходима топлинна енергия с висока температура.
Пример на подобни готови системи: BNNS Solar Systems - слънчеви колектори, бойлери с серпентини, фотоволтаични панели и др.

Акумулаторите на термална енергия заедно с техните топлообменници представляват също така и комутатори на потоци топлинна енергия между източниците на енергия, топлинната помпа, потребителите на топлина. Генерирането на електричество (12 волта - постоянен ток, 220 волта - постоянен ток, 220 волта - променлив ток) става в процеса на топлообмен с термоелектрически елементи на Пелтие (Peltier) - вж. дадената по-горе статия - и (възможно е) двигател-генератор с "външно горене".

По този начин комплексният подход за обезпечаване на жилището с независима енергия позволява да се опрости конструкцията от елементи на домашната енергосистема, голяма част от която е на принципа "направи сам" и да се извлече енергия от околната среда почти при всякакви природни условия (до термоядрената зима - термоядрената война все още не е забранена от никого - или изригването на супервулкан).
:-)))

Подземен акумулатор за топлинна енергия. Строителство.
Подземен акумулатор за топлинна енергия.
Строителство.

( СНИМКАТА: СЕПТЕМВРИ 2007. БЪЛГАРИЯ, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ. СЕЛО ОРЕШАК )

2006-2007, изменение 2008


първата публикация:
"Схема за комплексно използване на алтернативни източници на енергия"
energy-saving.hit.bg/articles/strategy_of_sustainable_power_sources_complex_utilisation.html


   

АКТУАЛНА ТЕМА ЗА ЗАПЛАТО-СПЕСТЯВАНЕ:
Какво автомобилно гориво е по-изгодно: бензин, газ или дизелово гориво:
Ако има възможност да се произвежда собствен етилов спирт от нещо много евтино и което не се облага с данък, тогава спиртът ще се окаже най-изгодното автомобилно гориво.

 
???:
 >>  Истина ли е, че капковото напояване понижава разходите на вода десет пъти
[обаче капиларно напояване е още по-хубаво]

 
 
 
Автори на литературното произведение CAMbg.org не са длъжни да се безпокоят за безразсъдните читатели, бъркащи с пръст в контакта с ток. Но ние сме длъжни да се безпокоим за читателите, желаещи да узнаят как от това да реализират полза.
 >>  Условия за ползване

 
       


адрес на страницата:
Схема за комплексно използване на алтернативни източници на енергия
cambg.org/liberty/thought110_strategy_of_sustainable_power_sources_complex_utilisation.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
ЗАПЛАТО-СПЕСТЯВАНЕТО:
...за "черната овца" на обществото:
 >>  Възможно ли е да се предпазим от рекламите?

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009