за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Свобода!
за CAMbg.org
   
 
"... живеят две основни групи хора: добре образовани и богати, от една страна, и невежи и безнадежно бедни, което значи безработни, от друга. Първата група се размножава умерено, докато втората се множи като мухи. И неумолимо се превръща в бомба със заъснител, застрашаваща да взриви първата група."
Артър Хейли, "Вечерните новини"

 
МОЖЕ БИ ЗА ТЕМАТА, А МОЖЕ БИ НЕ:
"Имаше градина и Шийми отбеляза, че повечето зеленчуци в нея - най-вече тикви и моркови - са мутанти. Погледът му попадна върху градинското плашило. То също беше мутант - противно творение с две сламени глави и трета сламена ръка в женска копринена ръкавица, която стърчеше от гърдите му."
Стивън Кинг, "Магьосникът"

 
   

Безплатна енергия - това е икономически абсурд


След като узря идеята ни за създаването на собствен независим начин на живот, ние започнахме да проучваме възможните варианти за изграждане и оборудване на селска къща, която да бъде максимално независима от външните неприродни източници на енергия и която да е в състояние да ни предоставя колкото може повече продукти от първа необходимост, храна и вода.

Тъй като за източници на енергия за домашни нужди и отглеждане на растенията трябваше да изберем "приемливи енергоизточници" (sustainable energy sourses), ние насочихме вниманието си към слънчеви батерии (photovoltaic batteries, photovoltaic cells), слънчеви термоколектори (thermal solar collectors), устройства за вятърна енергия (wind devices), топлинни помпи (heat pumps), екогорива (ecofuels).

Първите приблизителни разчети показаха, че използването на готови устройства за отопление на дома и топла вода, използващи енергия от възобновяеми източници, представлява икономически абсурд. Поне условията за използване на алтернативни източници на безплатна енергия в България струват много по-скъпо, отколкото използването на въглища, дърва и даже отопление с електричество на нощна тарифа чрез акумулиращи печки (electrical heaters).

Алтернативни източници на енергия в нашето домакинство
Алтернативни източници на енергия в нашето домакинство

По нашите приблизителни разчети, възвращаемостта на разноските за отоплителни системи за дома на базата на "умни", "мислещи" компютърни енергоспестяващи и с антипарников ефект системи (eco smart intelligent computer energy saving and anti-global-warming systems), се осъществява от 8 години до безкрайност.

Изобщо не можахме да намерим окомплектована малка оранжерия за отглеждане на годни за храна растения, отговаряща на нашите изисквания и особеностите на българския климат и която да беше на разумна цена. За колекционирането на много ценни сортове орхидеи тези оранжерии са чудесни, но за отглеждането на копър те са икономически неизгодни. При използването на такъв парник себестойността на килограм копър се приближава до цената на златото.

Възможно ли е или не използването на "безплатна енергия"?

И така, идеята за собствен, независим начин на живот на базата на наличните на пазара устройства за използване на екологично чиста безплатна енергия ни изпрати в задънена улица.

Безплатното се оказа много скъпо. Къде изчезва печалбата? Нашият опит в бизнеса ни показа очевидния път на потъването на парите в бездънните кореми (bellies) на корпорациите и държавите. Техните икономисти, които пресмятат цените на екологичните "умни", "мислещи" компютърни енергоспестяващи и антипарникови системи (eco smart intelligent computer energy saving and anti-global-warming systems), също могат да смятат.

По този начин достигнахме до извода: за да бъде изгодно за нас (а не за производителите и търговците) използването на алтернативни, безплатни източници на енергия, е необходимо сами да изработим слънчеви нагреватели и преобразуватели на вятърната енергия. Звучи като фантастика, но анализът на съществуващите устройства, материали и физически принципи на техниката за получаване на енергия от алтернативни източници (по-точно събиране и преобразуване на енергията от алтернативни източници) показва, че това е напълно възможно.

За още по-голяма ефективност на изработените от нас устройства за концентрация и преобразуването на енергията от алтернативни източници е необходимо да се отклоним от стереотипите и стандартите за удовлетворяване на домакинските потребности, конструкциите за концентрация, преобразуване, съхранение и използване на енергията в дома.

2006-2007


първата публикация:
"Безплатна енергия - това е икономически абсурд"
http://energy-saving.hit.bg/articles/free_energy_is_economical_nonsense.html


   

ПСИХОБОЛНИЦА (ИЛИ ОБРАТНО?):
Финансово отделение
...Ако нямате такава държава, не може да сте сигурни в спестяванията си под формата на пари.
Как да разберем истинската цел на лъжливата реклама.

 
???:
 >>  Как да приготвим домашен хляб ???
[истински хляб без сода, стабилизатори, соево брашно или соев протеин, набухватели и прочие]

 
 
 
...намаляването на яркостта на лампите с времето.
Изгодни ли са "енергоспестяващи" лампи

 
       


адрес на страницата:
Безплатна енергия - това е икономически абсурд
cambg.org/liberty/thought020_free_energy_is_economical_nonsense.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
"В живота си не съм срещал реклама на наистина хубави и евтини пирони или лопати..."
 >>  Има ли доза истина в твърдението, че хубавите стоки не се нуждаят от реклама

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009