за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Хипотези
за CAMbg.org
   
 
МИКРОФИНАНСИ:
Има ли смисъл заради кризата да се запасяваме с дрехи и обувки?
Тъй като развитието на кризата на даден етап (2008 година) се изразява в намаляване обема на стокооборота с потребителски стоки, а правителствата видимо не използват инфлацията на парите (само няколко % годишно), то корпорациите, за да поддържат равнището на своите доходи, понижават потребителските качества на стоките ("т.н. скрита инфлация").

 
МИКРОФИНАНСИ:
Какъв лихвен процент върху депозитите днес можем да смятаме, че е изгоден?
Буркан-банка с хартийки не върши работата (инфлацията!)

 
   

Процесът на Кризата и резултатите от Кризата - 3 част, Край на кризата. Възможни ли са варианти на пост-кризисно обществено устройство


фантастичен трилър
ЧАСТ 3

Съдържание на статията:
Условията, в които се развива кризата.
Степента на падение на обществото.
Перви етап - икономическа криза.
Втори, постикономически етап.
Край на Кризата.
Възможни ли са варианти на пост-кризисно обществено устройство?

Край на Кризата

В първата част на статията "Икономическата Криза 2008-... за гражданите" има подзаглавие "За да се спаси нещо, трябва да се разбере какво ще стане след кризата". Ще се опитаме да направим модел на бъдещата Обединена супер корпорация, отговаряйки на някои фундаментални въпроси.

1. Частна собственост. Не, няма да има. Обединената супер корпорация (по-нататък - "ОСК", "USC") затова е и обединена, защото е единствена, тя е длъжна да бъде всеобхватна. Цялата частна собственост задължително трябва да принадлежи на ОСК.

2. Способна ли е ОСК да самообезпечи своето материално съществуванепродължително време само с бюрократични методи на управление? Не, няма да може: в бюрократичния механизъм е невъзможна обратната връзка; бюрократичният апарат се разраства безконтролно и в края на краищата се самоизяжда. Затова вътре в структурите на ОСК трябва да влязат елементи за конкуренция, създаващи регулиращи в ОСК обратни връзки.

3. Какви елементи на конкуренция са допустими вътре в ОСК?
a) Конкуренция на кариеристите. Използвана е даже в СССР - наричаше се "резерв за ръководни кадри", на Запад се използва обобщаващото понятие - "социални лифтове".
b) Конкуренция на департаментите. Във всички държави се използва частично дублиране на функциите.
c) Трудово съревнование. В СССР - "Социалистическо съревнование".
d) Конкуренция на предприемчивостта. Използва се в КНР - "кооперативи" и др. социалистически предприятия.
e) Имуществена конкуренция на гражданите. Използва се във всички държави.
f) Конкуренция при следването на правилната линия в областта на изкуствата. Използва се във всички държави.
g) Конкуренция на интелектите. Научни награди, възможност за работа в научни области и др.
Така, че ако ОСК съчетаят в себе си постиженията на комунизма и на корпоративния капитализъм, то тя ще успее да бъде устойчива за определен исторически отрязък от време.

4. Способна ли е ОСК да създаде за поданиците си условия, при които те могат да се самовъзпроизвеждат? Да, без съмнения е способна: опитът с болшинството от комунистическите държави го потвърждава.

5. Условията на околната среда се променят. Може ли ОСК да се приспособява към тях? Може, и то даже по-успешно, отколкото днешния разноцветен капиталистически свят; но до тогава, докато не бъдат използвани всички заработки, започнати с изследванията от ерата "преди ОСК". Възможно е ерата "преди ОСК" да бъде наречена "предварителна ера" - в съответствие с принципите, изложени в книгата на Владимир Войнович "Москва-2042".

6. Способна ли е ОСК на продължително устойчиво развитие? Не, не е способна. Историята не познава нито една тоталитарна държава, способна едновременно на продължително самостоятелно научно и културно някакво възпроизводство (не става дума за ръст) и едновременно с това запазване на околната среда (не става дума за подобряване на околната среда).

*   *   *

От тези отговори следва, че известно време новото общество дори ще процъфтява през времето на усвояване на постиженията на предходната епоха и времето за реагиране на околната среда на засилващото се замърсяване; но с течение на времето околната среда ще бъде разрушена още повече, а научно-технологичното наследство от предходната епоха кога да е ще свърши.

По този начин е получен отговорът на въпроса от първата част на статията "Икономическата Криза 2008-... за гражданите", какви мерки трябва да се предприемат, "за да се спаси нещо" от кризата. Този отговор важи на етапа на разцвет на ОСК.

И така, как да се запази материалното благополучие в процеса на кризата:
Необходимо е да вложите в подготовката си (или в тази на децата ви) за живот вътре в ОСК, за конкуренция по правилата на ОСК - но без никакви компромиси! Трябва да бъдете умни и образовани в практическата сфера на дейност, да участвате в производството на материални блага от първа необходимост, да притежавате практически умения. "По-добре е да се научиш да управляваш ескаватор, отколкото да получиш сертификат на специалист по стандарта за сертификати ISO 9001". Трябва да осъзнавате ролята си в ОСК, да възприемате реалното си място в нея без да се възгордявате повече, отколкото е позволено. Общите правила на поведение ще бъдат може би такива, каквито са в съвременната корпорация или бюрократичен апарат.

А какво да се прави с натрупаните спестявания? Те могат да помогнат да се съхранят здравето и нервите: обзаведете жилището си така, че впоследствие да не берете ядове с нередовно отопление, водоснабдаване и електроснабдяване; научете се да отглеждате естествени хранителни продукти, които да не ви причиняват проблеми с обмяната на веществата както "кризисната пластмасова храна"; да се запасите с що-годе качествени домакински съдове, качествени дрехи и обувки - докато все още могат да се намерят.

Забележка относно скоростта на развитие на кризата
Пътят към същинската фаза на кризата е дълъг, може да трае десетилетия.
Същинската фаза на кризата е скоротечна до такава степен, че съзнанието не успява да оцени какво се случва. За една година стават толкова много промени, повече, отколкото за целия живот дотогава. (Вж. статията за личния опит на автора Опитът от кризата - най-добрият учител.)
Изплуването от дъното на кризата, създаването на нов ред и приспособяването към него отнема много години.
(Вж. новата икономическа история.)
Съдейки по икономическите и политическите сътресения, в средата на 2008 година завърши скритата фаза на кризата. Днес кризисните показатели започнаха да се ускоряват. Колко време продължи експанзията на китайски стоки, за да завладеят половината свят? От 1998 до 2008 година, точно 10 години. Този срок може да бъде считан за период на полуразпад на постиндустриалната икономика.

Възможни ли са варианти на посткризисно обществено устройство

Посткризисното общество може да се намира в широк диапазон от състояния:
от ровещи в радиоактивни развалини благополучни бакалаври
до благополучни бакалаври на конвейера.

Изхождайки от описаните по-горе условия и развитието на кризите, каквито са се случвали нееднократно, особено големи принципни различия в резултатите от тази криза не бива да се очакват. Въпросът за съотношението между западните ценности и комунистическите принципи в ОСК остава открит, на въпроса за равнището на материалното благосъстояние на населението също не може да се отговори.

Ако процесът на развитие ва кризата тече бавно, съществуват повече шансове за буржоазно разложение на комунистическата част от глобализирания свят. При това положение съотношението между западните ценности и комунистическите принципи в ОСК ще бъде отместено в посока към западните ценности.

Навсякъде ли кризата ще протече равномерно? Тъй като глобализацията прониква във всички държави с незначителни разлики, то и кризата малко или много ще се разпространява равномерно. Най-малки поражения в апогея на кризата вероятно ще се наблюдават в страните, най-слабо засегнати от глобализацията. Възможно е на някои територии, чието население разполага с исторически опит за самосъхранение, да се създадат зони на либерален капитализъм. Важно значение на по-късните етапи от кризата ще играе гъстотата на населението и гъстотата на разположените опасни обекти.

С други думи, възможни са някакви временни и териториални различия.

Интересно явление на глобализирания свят стана стратификацията по екстериториален признак. Така професор индиец се различава по-малко (дори външно) от професор немец, отколкото професор немец от немците - професионални консуматори на социалните грижи; даже външно се различава. Имайки пред вид временните и териториалните различия при протичането на кризата, възможно е, на малка, недокосната от глобализацията прослойка от населението, която не може да живее в описания следкризисен свят, да се удаде, благодарение на общите усилия, да запази някаква дистанция от ОСК, да запази някаква независимост. В историята има примери за съхранение на основи на културата в манастирите. Историческият опит показва, че тоталитарните държави никога не допускат съществуването на конкуриращи ги религии или направления в изкуството. Но тоталитарните държави понякога търпят прекалено дълго неща, които са вън от тяхното стандартно влияние: дисиденти и религиозни секти зад граница, неформални научни и културни съюзи и др.

"Или катърът ще умре, или мулето ще пукне."
Възможно е, отлагайки настъплението в щастливи стройни редици на ОСК, да дочака два исторически момента:
a) Когато ОСК, за да продължи да съществува, се нуждае да се снабди отнякъде с пресни интелигентни човешки ресурси.
b) Когато ще бъдат условия за териториално разделяне с ОСК, даже ако тази територия се случи дори Марс.

2008 година, август-септември

P. S.

Както виждате, в статията няма нищо ново - използвани са вече намерили своето място в историята механизми.

"... и аз искам да ви кажа на прощаване, че през тези години се научих на това-онова. Сега, когато се открехва вратата или се повдига решетката, вече не се задушавам от сълзи на благодарност, не, изобщо даже! Аз не се възползвам от всяка възможност, не се кланям на всяко разрешение. След всичкото, което видях, не ми се иска ни най-малко да бъда такъв сив добитък, когото мобилизират, дресират, гонят на някъде, хранят със сладолед или морят от глад, наказват или дават орден за ходене по въже."
Нина Берберова, "Мислещата тръстика", разказ, 1958 година
[От 1925 година авторката живее във Франция, от 1950 - в САЩ.]


  << назад     напред >>  
 

постоянен интернет адрес на тази страница
"Процесът на Кризата и резултати от Кризата"
http://camru.org/economy_and_saving/process_of_the_crisis_and_results_of_the_crisis.html

ЧАСТЬ 3
"Край на Кризата"
http://camru.org/economy_and_saving/process_of_the_crisis_and_results_of_the_crisis_finish.html

2008 година, август-септември

първата публикация на тази статия
"Процесът на Кризата и резултатите от Кризата", част 2
camru.org/economy_and_saving/process_of_the_crisis_and_results_of_the_crisis_stations.html


   

МОЖЕ БИ ЗА ТЕМАТА, А МОЖЕ БИ НЕ:
"Имаше градина и Шийми отбеляза, че повечето зеленчуци в нея - най-вече тикви и моркови - са мутанти. Погледът му попадна върху градинското плашило. То също беше мутант - противно творение с две сламени глави и трета сламена ръка в женска копринена ръкавица, която стърчеше от гърдите му."
Стивън Кинг, "Магьосникът"

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА
... се появява една съществена закономерност: колкото е по-висока степента на монополизация, толкова по-бързо растат цените.
 >>  Какъв вид отопление е най-изгодно да се използва

 
 
 
Информация от CAMbg.org не е истина от последна инстанция, а служи единствено като основа за размишления и търсене на информация от други източници.
 >>  Условия за ползване

 
       


адрес на страницата:
Процесът на Кризата и резултатите от Кризата - 3 част, Край на кризата. Възможни ли са варианти на пост-кризисно обществено устройство
cambg.org/hypotheses/process_of_the_crisis_and_results_of_the_crisis3_finish.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
???:
Искате ли да бъдете изцяло манипулирани от нездравомислещи и користни хора?
 >>  Трябва ли да се пазим от рекламите?

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009