за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Хипотези
за CAMbg.org
   
 
ПСИХОБОЛНИЦА (ИЛИ ОБРАТНО?):
...Рекламният бизнес използва подобни стереотипи за користни цели, подменяйки понятията и задължавайки нашия мозък да тълкува съдържанието на рекламите... стереотипно и извратено.
 >>  Трябва ли да се пазим от рекламите?

 
МИКРОФИНАНСИ:
Какъв лихвен процент върху депозитите днес можем да смятаме, че е изгоден?
Златото 999 проба в трезор върши работата (инфлацията!).

 
   

Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 6 - Какво вложение на средствата е най-надеждно


ЧАСТ 6

Съдържание на статията:
Какво ще стане след кризата?
Как да се намери нестандартен (в смисъл - сигурен)
начин за запазване на спестяванията и инвестициите.
FAQ на тема кризата.

Криза-FAQ: Какво вложение на средствата е най-сигурно?

(предварително вж. "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд от населението по време на криза")

11.

Въпрос:
Има ли смисъл да се инвестират пари в недвижими имоти?

Отговор:
Ако влагането на пари в недвижими имоти се прави с краткосрочни, спекулативни цели, на този въпрос не може да се отговори, тъй като по време на кризата са възможни както истерично увеличаване на търсенето на дадено място, така и пълна неликвидност на недвижимите имоти.
Що се отнася до дългосрочните инвестиции: ако недвижимият имот позволява някаква дейност на инвеститора по точка a) от списъка, то отговорът е положителен.
Отговорът е абсолютно отрицателен, ако придобитата собственост представлява някаква сграда или жилище със съмнителна още сега собственост върху земята или въобще без такава. Производството, търговията, населението в условията на тежки икономически условия имат способността да се свиват и да се задоволяват с малки жилища, производствени и търговски площи. А да се продаде недвижимият имот е възможно само след преминаване най-ниското ниво на кризата, т.е. на ниска цена. Или трябва да се чака докато започне икономическа ремисия. Ще се случи ли това? Дали дотогава сградата няма да стане негодна, нали постройките остаряват? Сградите стават негодни и поради различни действия или бездействия на "трети лица".

12.

Въпрос:
В какво е най-сигурно да се инвестира?

Отговор:
В това, което се намира в хармония с Правилата на икономическата криза, изброени в "Списък на основните начини на загуба на материални ценности и труд от населението по време на криза.". Задължителни допълнителни условия за надеждност представляват:

  • обектът на инвестиции трябва непрекъснато да носи доход или блага в натура (за предпочитане да не е необходимо да се облагат с данъци);
  • цената на обекта на инвестиции трябва да расте относително с цените на стоките услугите от първа необходимост.

Заключение

Прочелият отговора на въпрос 12, загрижен от кризата читател, може да изпадне в тежка форма на политико-икономическа депресия. Но не бива да го прави, тъй като примери за инвестиции, приспособени към макрокризата и задоволяващи условията на отговора на въпрос 12 ще намери в статиите в раздела "Икономика, икономии и спестявания".

За примерите от Въпроси-Отговори за кризата и "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд от населението по време на криза" е дадена схема за анализ на възможните идеи за спасение от кризата. Трябва да се има пред вид и общия принцип за поведение по време на криза - не трябва да се намираш в mainstream (основния поток) "овни, водени към кланицата": без резки движения да излезеш от потока настрани и - в пампасите*, занимавайки се със своя работа. За онези, които са на първа линия - те могат шумно да протестират. Поради протестите пътуването към кланицата се забавя.
Във водач на животните към кланицата също не си струва да се превръщаш - не знаеш кой ще победи накрая, да не се окажеш сред обвиняемите в процес от рода на Нюрнбергския.

* - по-умно това се нарича "неучастие", "гражданско неподчинение", "гласуване с краката". Тук нямам пред вид само някои териториални преселения от рода на имиграцията. Въпросът е: имиграция - къде? В кръга на глобализацията.

Дадената статия не е променяна от септември 2008 година поради принципни съображения. Всички пояснения, изменения на мнението на автора, нови факти и обстоятелства са поместени на страницата
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите - справки и новости към статията".

първата публикация на тази статия, част 6
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите"
camru.org/economy_and_saving/economic_crisis_for_citizenry_faq_certain_investing.html


   

" - "Информационната епоха" не създаде никакъв свободен обмен на знания, Гидиън. Свободно се обменя единствено онова, което безполовите опекуни на информационните технологии намират за приемливо.
  - А самата природа на тези технологии означава, че вече не съществува никакво истинско знание - допълни Илай Куперман, - защото онова, което опекуните им пропускат през своите системи за доставка, е напълно нерегулирано и недоказуемо. Неверни факти или още по-лошо - измами в по-малък или по-голям мащаб, подкрепени от подправени доказателства и дигитално обработени образи, се превръщат в общоприети схващания, преди да може да се провери валидността им."
Кейлъб Кар, "Господарят на времето"
(Killing Time by Caleb Carr)

 
АКТУАЛНА ТЕМА ЗА ЗАПЛАТО-СПЕСТЯВАНЕ:
По какви признаци можем да познаем истинска ли е храната или имитация?
Свързано ли е "глобалното затлъстяване" с увеличаване на количеството на специалните нискокалорични продукти, например, безалкохолни напитки без калории?
 >>  Здраве: Хранене

 
 
 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
 >>  Какъв вид тоалетно казанче е най-икономичен

 
       


адрес на страницата:
Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 6 - Какво вложение на средствата е най-надеждно
cambg.org/hypotheses/economic_crisis_for_citizenry6_faq_certain_investing.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
Има ли смисъл заради кризата да се запасяваме с дрехи и обувки?
... понижават потребителските качества.

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009