за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Хипотези
за CAMbg.org
   
 
Ефективност на изкуственото осветление
Ефективност на изкуственото осветление
???:
 >>  Технически данни на слънчевите колектори, добив на енергия?
 >>  Пресмятане [топлинна енергия, мощност] на BTU, BTU/час в киловатчаса, киловати и куб. метри газ?

 
   

Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 5 - Кризата-FAQ: Фондов пазар


ЧАСТ 5

Криза-FAQ: Фондов пазар

(предварително вж. "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд от населението по време на криза")

7.

Въпрос:
Какво да правим с акциите, ако има криза?

Отговор:
Ако се има пред вид някаква следваща криза, то да се отговори на този въпрос не е възможно, защото не е известно бъдещото обществено-политическо устройство, в бъдещото общество такова понятие може да не съществува изобщо.
А днешната криза вече е набрала скорост и на притежателя на акции му остава само да очаква подходящия момент, когато на пазара настъпи някаква операция за набиране на пари в нечия полза, но в същото време изгодна за продажба и от страна на задаващия този въпрос собственик на акции. Акциите трябва да се продават. Акции не бива да се продават само тогава, когато представляват контролния пакет и ако акционерното дружество не се контролира от държавата или транснационалните корпорации и ако това дружество е здраво, и ако то произвежда непосредствено стоки от първа необходимост или извършва услуги, жизнено важни за населението - вж. точка a) от Списъка.

8.

Въпрос:
Кои ценни книжа няма да паднат? Може би акциите на китайските компании?

Отговор:
Въпрос - а кои ценни книжа не падат днес?
P.R.C. в някаква малка степен във връзките с външния свят "се съблюдават" западните правила на играта - но това е само експортната страна P.R.C.; а вътрешната същност на P.R.C. съвсем не е западна, понятието "частна собственост" там е съвсем (обратно) друго.

Криза-FAQ: Как да запазим пенсията си?

9.

Въпрос:
Кои пенсионни фондове ще надживеят кризата?

Отговор:
А защо пенсионните фондове трябва да преживеят кризата? От съображение за хуманност по отношение на своите чиновници? Точки b), c), j) от Списъка.

10.

Въпрос:
Как да си осигурим пенсия?

Отговор:
Ако сте нает на работа (ако работодателят ви плати в пенсионния фонд) или отделяйки част от средствата си за пенсионен фонд, в условията на продължителна икономическа криза е невъзможно да си заработите достойна пенсия [Точки b), c), j) от Списъка]. Вероятно, единственият начин да не губите от заплатата си (докато все още я получавате) за различни глупости, към които ви принуждават корпорациите чрез рекламите, е да внасяте заработените пари по методиката в Отговора на Въпрос 1. Заплатата ви може да ви осигури тегленето на кредит за организиране на дейност или за закупуване на средства за производство в тази сфера, посочена в точка a) от Списъка. В края на краищата - лопата и пушка, в комплект със селскостопански поземлен участък в малко или много отдалечен от корпорациите район. Със комплект от земя, лопата и пушка можете да дадете под аренда срещу плащане с част от реколтата.
Или, примерно, инвестирайте в [the] децата, но само при условие, че на раменете си имат поне нещо подобно на мисловен апарат.

2008, септември

Тази статия не е променяна от септември 2008 година поради принципни съображения. Всички пояснения, промени на мнението на автора, нови факти и обстоятелства се намират на страница
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите - справки и новости към статията".

първата публикация на тази статия, част 5
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите"
camru.org/economy_and_saving/economic_crisis_for_citizenry_faq_stock_market.html


   

НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
"... курсовете на валути падат като две монети, изпуснати от чантата - с ускорение."
Статия Курсове на валутите. Коя валута е по-сигурна - доларът или еврото?

 
ЗДРАВЕ-СПЕСТЯВАНЕТО:
Но съдейки по поведението на котки, които са били хранени продължително време с индустриална котешка храна и след това не могат да се върнат към мишки.
Как може да се определи качаството на храната - екологично чисти, естествени хранителни продукти

 
 
 
Буркан-банка с хартийки или злато?
Какъв лихвен процент върху депозитите днес можем да смятаме, че е изгоден?

 
       


адрес на страницата:
Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 5 - Кризата-FAQ: Фондов пазар
cambg.org/hypotheses/economic_crisis_for_citizenry5_faq_stock_market.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
САМбг.орг: ние не даваме никаква гаранция за достоверността на информацията и съответно не носим никаква отговорност пред читателите.
Данък на съвременните нрави: литературното произведение САМбг.орг не са длъжни да се безпокоят за безразсъдните читатели, бъркащи с пръст в контакта с ток. Но ние сме длъжни да се безпокоим за читателите, желаещи да узнаят как от това да реализират полза.
:~))  >>  Условия за ползване

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009