за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Хипотези
за CAMbg.org
   
 
НЯМА КРИЗАТА!
...На тези критерии може би отговарят единствено Китай и Индия...
 >>  Какви езици трябва да знаем днес

 
АКТУАЛНА ТЕМА ЗА ЗАПЛАТО-СПЕСТЯВАНЕ:
Пречи ли рекламата на оптималния избор?
Кое от рекламните предложения трябва да изберем, по какъв признак?
Преди се смяташе, че добрата стока трябва добре да се рекламира. Но вярно ли е това днес?
Как да се предпазим от рекламна заблуда?
 >>  Оптималният избор: Устойчивост към рекламата

 
   

Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 4 - Кризата-FAQ: Как да спасим спестяванията; инвестиции в злато


ЧАСТ 4

Криза-FAQ: Фондов пазар

(предварително вж. "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд от населението по време на криза")

Криза-FAQ: Как да спасим спестяванията; инвестиции в злато

(предварително вж. "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд по време на криза от населението")

2.

Въпрос:
Изгодно ли по време на икономическа криза да се купува злато?

Отговор:
Зависи в коя фаза на кризата, от кого, на каква цена и за какъв срок. Засега, в началото на кризата - мисля, че не. Цената на златото ще пада (в сравнение с цените на стоките от първа необходимост) още известно време, дотогава, докато свърши преразпределението на инвестициите на играчите на фондовия пазар и докато не се изгуби окончателно доверието към валутите като платежно средство. Тогава, когато цената на златото тръгне нагоре заедно с цените на нефта, зърното и другите базови стоки-индикатори*, това означава, че дъното (или локалният минимум) на спад на цените на златото е достигнат - време е да се купува.

* - "базови стоки-индикатори": имам пред вид суровини за производство на стоки от първа необходимост.

После златото ще се превърне в еквивалент за взаимно разплащане, финансов ориентир при сметките и тогава да се говори изгода при покупката на злато вече няма да има смисъл.

Друг е въпросът, ако на местния пазар се случи така, че на черния пазар за торба с картофи дават 20-грамово златно кюлче [вж. пункт a) от Списъка]. При условие, че това злато може да се запази или изнесе на друго място - тогава такава покупка на злато би била изгодна [вж. пункт i) от Списъка]. С една дума, продавайте стоки и услуги от първа неабходимост за злато - опитът от I и II световна война.

3.

Въпрос:
Как да запазим спестяванията си по време на криза?

Отговор:
Ако под спестявания разбираме някаква сума от парични знаци, притежаващи днес определена покупателна способност, то те не могат да се запазят. Вж. пунктове a)-k) от "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд от населението по време на криза".
Защото отнемането на парични спестявания са една от главните цели на икономическата криза.

Криза-FAQ: Надеждност на финансовите структури

4.

Въпрос:
Какви банки, валути, държави са по-надеждни в условията на криза?

Отговор:
Тези, които сте в състояние да контролирате лично в своя полза - вж. пунктове a)-k) от "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд по време на криза от населението". Ако няма такива, по време на икономическа криза не може да се разчита на сигурност. В известен смисъл по-надеждни са по-слабо интегрираните в глобалната икономика банки и държави, но няма гаранция, че на определен етап от кризата те няма да станат жертва на световните икономически игри или да се поддадат на изкушението да спечелят, като се възползват от кризата.

5.

Въпрос:
Къде да вложим парите?

Отговор:
Вж. отговора на Въпрос 1.
Но ако се има пред вид дадена географска точка за влагане на пари, то вж. Въпрос 4.

6.

Въпрос:
Кои инвестиции са надеждни?

Отговор:
По време на криза няма надеждни инвестиции, тъй като правилата на играта непрекъснато се променят и то съвсем не в полза на частните инвеститори. Обосновка - вж. пунктове a)-i) от Списъка.

2008, септември

Тази статия не е променяна от септември 2008 година поради принципни съображения. Всички пояснения, промени на мнението на автора, нови факти и обстоятелства се намират на страница
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите - справки и новости към статията".

първата публикация на тази статия, част 4
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите"
camru.org/economy_and_saving/economic_crisis_for_citizenry_faq_safety.html


   

НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
"Втората арабско-израелска война дойде и си отиде. Петролното ембарго дойде и си отиде. Убийствено високите цени на бензина дойдоха и не си отидоха."
Стивън Кинг, "Мъртвата зона"
(превод от английски: Стоянка Ангелова)

 
МОЖЕ БИ ЗА ТЕМАТА, А МОЖЕ БИ НЕ:
"Имаше градина и Шийми отбеляза, че повечето зеленчуци в нея - най-вече тикви и моркови - са мутанти. Погледът му попадна върху градинското плашило. То също беше мутант - противно творение с две сламени глави и трета сламена ръка в женска копринена ръкавица, която стърчеше от гърдите му."
Стивън Кинг, "Магьосникът"

 
 
 
МОЖЕ БИ ЗА ТЕМАТА, А МОЖЕ БИ НЕ:
Принципът на работа на слънчевите колектори е основан на т.нар. "парников ефект"...
 >>  Какъв е принципът на действие на слънчевите колектори

 
       


адрес на страницата:
Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 4 - Кризата-FAQ: Как да спасим спестяванията; инвестиции в злато
cambg.org/hypotheses/economic_crisis_for_citizenry4_safety.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
ЖИВОТО-СПЕСТЯВАНЕТО:
"Осата все така кръжеше близо до тавана и бръмчеше, като че търсеше някакъв изход, без да подозира, че прозорците са широко отворени."
Жорж Сименон, "Мегре и трупът в кабинета"

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009