за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Хипотези
за CAMbg.org
   
 
САМбг.орг: ние не даваме никаква гаранция за достоверността на информацията и съответно не носим никаква отговорност пред читателите.
Данък на съвременните нрави: литературното произведение САМбг.орг не са длъжни да се безпокоят за безразсъдните читатели, бъркащи с пръст в контакта с ток. Но ние сме длъжни да се безпокоим за читателите, желаещи да узнаят как от това да реализират полза.
:~))  >>  Условия за ползване

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
 >>  С какво е най-изгодно да се отоплява апартамента?

 
   

Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 3 - Кризата-FAQ: Какво да купим


ЧАСТ 3

Съдържание на статията:
Какво ще стане след кризата?
Как да се намери нестандартен (в смисъл - сигурен)
начин за запазване на спестяванията и инвестициите.
FAQ на тема кризата.

Кризата-FAQ: Какво да купим?

(предварително вж. "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд по време на криза от населението")

Предупреждение към силно вярващите [в рекламите]:
В тази статия и в частност, в "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд по време на криза от населението", "Кризата-FAQ" често е приложено прилагане на доказателства за противното (т.е. "вредни съвети"), затова този текст не бива всичко да се разбира буквално - като подбуда да извършите престъпни действия.

1.

Въпрос:
Какво е най-изгодно да се купи днес [в началото на кризата*], къде да инвестираме пари?

* - вероятно днес, в началото на икономическата криза, ние наблюдаваме само нейните първи признаци - неизплащане на заеми, скок на цените на стоковите борси, поредица от банкрути във финансовата сфера, спад на борсовите фондови индекси, (частичен?) отказ от принципите на конкуренцията (в Обръщението на президента на САЩ Джордж Буш), войната между Руската Федерация и Грузия и т.н.

Отговор:
Във въпроса се съдържа същността на отговора му: на първо място - да се избавим от пари и др. ценни книжа (държавни и корпоративни). После гледаме точките от "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд по време на криза от населението":

Точка a). Поради изпреварващия ръст на цените е добре да се вложат средства в стоки от първа необходимост, или в средства за тяхното производство, или в услуги от първа необходимост, но прости, независими от корпорациите. Защо и не за лична употреба, като например - производството на топлина, електроенергия от енергията на слънцето и вятъра за отопление и осветление на жилището, оранжерии, за топла вода (по време на криза топлата вода може да се превърне в разкош!).

Точка b). Няма пряка връзка с предмета на въпроса, но може би има косвена: за сметка на оптимални кризисни вложения може да се самообезпечите с "пенсия и помощи".

Точка c): вече я разгледахме, отговорът се намира в самия въпрос.

Точка d). В условията на инфлация тегленето на заеми е изгодно само ако годишния процент е по-нисък от нивото на реалната инфлация. От всички останали кредити, лизинги и други подобни е най-добре да се отървете или да запазите средствата за тяхното погасяване чрез високоликвидни вложения - например в няколко десетки тона нискокачествен керосин за осветление, които можете да продавате по цените на черния пазар, наливайки го нощем в тубите на купувачите.
:(( - но не бива да се отричате и от такова развитие на нещата.
Резервираните за изплащането на кредита средства - и това е инвестиция на пари.

Точка e). Вложете в организирането на кризисна афера, в подготовка на пътища да се оттеглите заедно с парите на заблудените инвеститори.

Точка f): инфлация на валутите. Печатането на банкноти - това е най-изгодният начин, който използва държавата за отнемане на собствеността. Но авторът на въпроса твърдо е решил да няма работа с този вид ценни книжа.

Точка g). Ако имате опит и талант да убеждавате жертвите, създайте собствена банка или някакво подобие като взаимоспомагателна или кредитна каса и др. Малката банка може в условията на криза да донесе голяма печалба - тя е в по-малка зависимост от самопоглъщащите се транснационални финансови гиганти и с минимални административни разходи: касиерка (тя може да бъде и секретарка, и чистачка), и 10 екипирани с всичко необходимо бодигарда. Те ще изпълняват и ролята на специалисти по връщането на заемите. Въпросът е само в създаването на сигурен повод за тези бодигардове.

Точка h). Не влагайте средства в неизгодни инвестиции. По-добре ги вложете в себе си.

Точка i) няма пряко отношение към въпроса, освен ако авторът на въпроса не усеща в себе си потенциал да създаде (да отхапе) за себе си малка, но доходна държавица. А в косвен план - в този смисъл, че придобивката или инвестицията трябва да бъдат нестандартни, необичайни. Тъй като и престъпниците, и държавите, и корпорациите работят по шаблон, те са се технологизирали и бюрократизирали. И още по-добре - ако структурите изобщо нищо не са разбрали, т.е. да останете със своите инвестиции изобщо вън от полезрението на тези структури.

Точка j) открива широк простор за влагане на средствата във високодоходно предприемачество в областта на трудоемките производства или услуги от първа необходимост, тъй като намаляващите реални заплати се изплащат с обезценяващите се пари (а още по-добре - да се забавя изплащането на заплатите), малоликвидни ценни книжа, купони за стоки от кварталния магазин, които снижават своята стойност колкото необходимата продукция за населението. Но според точка a): "обикновени и независими от корпорациите".

Точка k): дръжте се далеч от вероятността за мобилизации, тъй като планираните инвестиции трябва да бъдат под постоянен контрол.

2008, септември

Дадената статия не е променяна от септември 2008 година поради принципни съображения. Всички пояснения, изменения на мнението на автора, нови факти и обстоятелства са поместени на страницата
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите - справки и новости към статията".

първата публикация на тази статия, част 3
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите"
camru.org/economy_and_saving/economic_crisis_for_citizenry_faq_shopping.html


   

НЯМА КРИЗАТА!
Държавна работа, бюрокрация (Но няма гаранция, че държавите с демократично управление и капиталистическите корпорации ще съществуват още дълго време. А след смяната на режима става смяна и на голяма част от бюрокрацията.)
 >>  За каква професия да учим

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
 >>  С какво е най-изгодно да се отоплява апартамента?

 
 
 
???:
Искате ли да работите цял живот като роб...
 >>  Трябва ли да се пазим от рекламите?

 
       


адрес на страницата:
Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите, Част 3 - Кризата-FAQ: Какво да купим
cambg.org/hypotheses/economic_crisis_for_citizenry3_faq_shopping.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
Кое е по-изгодно - да купите нов, или автомобил втора ръка:
стойност на километър пробег е нараснала няколко пъти.

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009