за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Хипотези
за CAMbg.org
   
 
ПСИХОБОЛНИЦА (ИЛИ ОБРАТНО?):
В супермаркетите и на други места, където се събират много хора, не ми достига кислород. Възможно ли е това да е поради много добрата херметизация на сградата и недостиг на вентилация?

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
"Втората арабско-израелска война дойде и си отиде. Петролното ембарго дойде и си отиде. Убийствено високите цени на бензина дойдоха и не си отидоха."
Стивън Кинг, "Мъртвата зона"
(превод от английски: Стоянка Ангелова)

 
   

Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите


Съдържание на статията:
Какво ще стане след кризата?
Как да се намери нестандартен (в смисъл - сигурен)
начин за запазване на спестяванията и инвестициите.
FAQ на тема кризата.

Предисловие, обстоятелства, опит

Тази серия от статии за проблемите на обикновените хора в условията на настъпващата икономическа криза (кризисна микроикономика) беше замислена през 2007 година, но тогава работата над нея изглеждаше преждевременна - искаше ни се да вярваме, че следват още няколко относително спокойни години, че е натрупана голяма инерция от икономиката и масовото съзнание, формирано от рекламата и средствата за масова дезинформация. След микрокризата от 1998 година се наблюдаваха тенденции за:

  • катастрофален ръст на наглостта от страна на мултинационалните корпорации;
  • мегакорпорациите от КНР изместват от пазара стоките на западните производители;
  • ускорение на скритата инфлация;
  • увеличаване дялът на излъганите и угнетени обикновени хора.
това ми подсказва, че в този момент икономическата криза може да прерастне в нещо по-голямо от инфлация, криза на фондовата борса, банкрути на банки, фалити и тем подобни икономически сътресения.

Обстоятелство 1
Типично изказваване на жители на Германия: "Това, което преди струваше 1 дойчемарка, днес струва 1 евро", - т.е. от 2001 до 2007 година цените скочиха почти 2 пъти.
Така или иначе, но идва краят на илюзорното щастие на базата на по-голямото в сравнение с вчера количество парични знаци.

Обстоятелство 2
Колебанията в котировките на борсите (които, както учи науката икономика, представляват важни регулатори на икономиката) зависят от концентрацията на хормони у брокерите. Това показват резултатите от научната работа на бившия брокер, изследовател от Кембриджкия университет, Джон Коутс, установяващ концентрацията на хормони (тестостерон и кортизол) у 17 брокера. [страница с линкове за източника]
Интересно е, че тази икономическа система просъществува толкова дълго. А какви ли хормони влияят върху решенията, вземани от политиците?

Опит със 78-годишна давност
"В заложната къща за него [пръстен със сапфири] на три пъти ми даваха по пет хиляди. ... Беше революция. Голи сме всичките. Сега може всичко. Вземайте". (Нина Берберова, разказът "Пръстенът на любовта".)

Опит, недалечно минало
От дългогодишен опит съм се убедил, че научните макроикономически прогнози нямат практически смисъл - те не се сбъдват. А в основополагащия принцип на действие на пазарните механизми, ценообразуването може да се опише с едно изречение от стар виц: "Аз исках - аз платих, ти поиска - ти ще платиш". (А "искането" зависи само от манипулации, вж. Рекламната устойчивост.)

Надеждата за спокойно протичане на кризата
Надявам се на това, че глобалната криза ще се разпространи бавно и постепенно и че в процеса на взаимодействие с останалия свят Китай ще бъде отчасти асимилиран. В противен случай - ще бъде асимилиран останалия свят, ще бъде направена крачка назад - в новото средновековие. (Вж. също статията Опитът от кризата - най-добрият учител и Процесът на Кризата и резултати от Кризата.) Но при всяка криза най-много от всички страдат обикновените хора - нещо, което медиите и политиците предпочитат да премълчават: за да подсилват ефекта от икономическата ситуация или пък за да манипулират масите? (Вж. "Списък на основните начини за загуба на материални ценности и труд по време на криза от населението" - по-нататък в статията.)
В тази статия давам свои съображения, основани на практически опит - за облекчаване начина на живот по време на криза.

Въпроси и отговори за кризата
На интернет-форумите, при обсъждането на статиите или в разговори много активно се дискутират непрофесионални въпроси за икономическата криза: "Изгодно ли е да се купува злато?", "Какви инвестиции са надеждни?", "Има ли смисъл да се влагат пари в недвижими имоти?", "Аз си имам жилище. Кое е по-изгодно - да го продам и да вложа в нещо парите, или да не продавам?", "Какво ще стане с лекарствата?" и така нататък.
С други думи, обсъждат се въпроси за това, как да се спаси това, което обикновените хора притежават. Но тези въпроси са вплетени в рамките на днешните икономически реалности.

За да се спаси нещо, трябва да се разбере, какво ще стане след кризата
Един важен въпрос: а на какво основание участниците в интернет-обсъждането на кризата са убедени в това, че икономиката (тази, днешната, от западен образец) ще съществува и след кризата? Историята твърди обратното: Римската империя се е разрушила (без да излезе от кризата) за няколко десетилетия; а икономиката учи, че в процес на икономическа криза става укрупняване на бизнеса. Но глобализацията е почти завършена - накъде да се укрупнява повече? Да се погълнат остатъците от независимия бизнес? Но това е стрелба с прашка по мухи. Или ще стане укрупняване на транснационалните корпорации до мега-корпорации от мащаба на P.R.C.?
P.R.C. - China, People's Republic of China, mainland China, Communist China, Red China, PRC - a communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world. (KThesaurus by Daniel Naber.)
КНР - Китай, Китайска Народна Република, континентален Китай, комунистически Китай, Червеният Китай - комунистическа нация, която покрива обширна територия от Източна Азия; най-многолюдната страна в света. [Превод - автора на статията.]

Мащаби на икономическата криза
Кои са големите кризи, за които ние знаем? Първата световна война, Великата депресия 1928-1932 година, Втората световна война.
Днешната криза също има глобален характер и е свързана с изменение на световния баланс - на световната сцена излезе мегакорпорацията КНР*. За да бъде уравновесена е необходима друга мегакорпорация. Коя?
Едновременно с текущата икономическа криза настъпват и сериозни изменения в средата, която обитава цивилизацията (в околната среда) - изменения на климата, състава на атмосферата (откъде е въглеродният двуокис и къде е озонът?), слънчевото и космическото излъчване, достигащо до повърхността на Земята, хидросферата (къде е океанската риба?), състоянието на литосферата (за какво говори бързото намаляване на магнитното поле на Земята?).
Всичките тези изменения съществено влияят на биосферата, която засега представлява единственият източник на продоволствия. Допълнителен фактор за негативно влияние на биосферата, може би, представлява едромащабното въвеждане на генномодифицирано селско стопанство - например за сметка на изтощаването на почвата, изменение на биоценозите.
Ето защо е логично да се предположи, че мащабите на кризата ще бъдат именно глобални и именно големи. Изхождайки от опита от предишните кризи е възможно в обичайно явление да се превърнат войните, мобилизациите (военни и трудови), въвеждането на различни извънредни мерки; обявяване на военно положение, поява на зони на бедствия; възможно е в обичайно явление да се превърне ограничаване на потреблението, като: въвеждане на талони за топливо, талони за бензин, за хранителни продукти (food stamps) или купони за различни стоки. В такива условия неизбежно възниква "черен пазар" (gray market, black market).
* - Обърнахте ли внимание, че на етикетите на стоките днес производителят вече с гордост пише "Made in P.R.C."? Вместо, старото - без самочувствие - "Made in China"; комунистическият произход на стоките преди не се афишираше. Мисля си, че такава важна промяна би била невъзможна без някакво височайшо решение от най-висшите кръгове на КПК (Комунистическата Партия на Китай).

По-нататък в статията - опит да се отговори на някои практически въпроси за кризата, или да се погледне по друг начин на поведението по време на икономическа криза.

2008, септември

Дадената статия не е променяна от септември 2008 година поради принципни съображения. Всички пояснения, промени на мнението на автора, нови факти и обстоятелства са поместени на страницата
"Икономическата Криза 2008-... за гражданите - справки и новости към статията".

първата публикация на тази статия, част 1
"Икономическа Криза 2008-... за гражданите"
http://camru.org/economy_and_saving/economic_crisis_for_citizenry.html


   

НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
"... курсовете на валути падат като две монети, изпуснати от чантата - с ускорение."
Статия Курсове на валутите. Коя валута е по-сигурна - доларът или еврото?

 
МОЖЕ БИ ЗА ТЕМАТА, А МОЖЕ БИ НЕ:
...За да се обосноват високите цени на слънчевите колектори е необходима богатата фантазия на креативни отговорници по маркетинга и инженери.
 >>  Защо слънчевите колектори струват толкова скъпо

 
 
 
НЯМА КРИЗАТА!
 >>  Безплатната идея за малък бизнес

 
       


адрес на страницата:
Икономическата Криза 2008-20XX за гражданите
cambg.org/hypotheses/economic_crisis_for_citizenry.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
Информация от CAMbg.org не е истина от последна инстанция, а служи единствено като основа за размишления и търсене на информация от други източници.
 >>  Условия за ползване

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009