за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > FAQ > Енергия и уреди: бойлери
за CAMbg.org
   
 
ЖИВОТО-СПЕСТЯВАНЕТО:
" - Да, кимна бавно Координаторът, - някаква крайна, така последователна, че чак потресаваща злоупотреба с теорията на информацията. Както се оказва, тя може да бъде оръдие за мъчения, много по-ужасни от всякакво физическо измъчване. Селекция, спиране, блокиране на информацията - по този начин може да се култивира геометрически точна, кошмарна "прокрустика"..."
Станислав Лем, "Едем"
(Stanislaw Lem, "Eden", 1958)

 
МИКРОФИНАНСИ:
Какъв лихвен процент върху депозитите днес можем да смятаме, че е изгоден?
Буркан-банка с хартийки не върши работата (инфлацията!)

 
   

За икономична работа на електрически бойлер той не трябва да се изключва. Ако бойлерът се включва само през нощта, ще направим ли икономии

Често пишат, че за икономична работа на [електрически] бойлер той не трябва да се изключва. Но нощната тарифа на тока е много по-евтина! Ако бойлерът се включва само през нощта, ще направим ли икономии?

Забележка: отговорът не се отнася за проточните електрически бойлери.
Няма никакви основания да се твърди, че постоянно включеният електрически бойлер (т. е. , автоматически загряващ според количеството необходима вода) по някакъм тайнствен начин консумира по малко електроенергия. Топлозагубата на бойлера зависи само от разликата между температурата на водата в него и температурата на въздуха около него.

Затова, ако включим електрическия бойлер чрез таймер на съответната мощност, то икономиите от използваната по-евтина нощна тарифа ще представлява разликата в цените между дневната и нощната електроенергия, умножена по енергопотреблението на бойлера. Обикновено бойлер с вместимост 80-100 литра за семейство от четирима души стига за периода на дневната тарифа - обикновено 16 часа.

Друга малкоизвестна възможност за икономия на сметката за ток: електрическите броячи фактически отчитат не употребената мощност, а употребения ток. А за нагряването на водата е вежна употребената електрическа мощност, равна на произведението на тока по напрежението. А разликата между напрежениета в мрежата в часовете на пиково електропотребление (обикновено вечер) и при нощното минимално потребление обикновено съставлява 2-3 процента (но може и повече!). По този начин и допълнителната икономия представлява 2-3 процента от скъпата дневна тарифа.


Ако имате информацията по въпроса, аргументираното мнение:
напишете съобщение на форум.

   

НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
Графика за изменение на златната стойност на долара за 40 години, в грама злато за 1 долар:
Златото: нова световна валута?

 
АКТУАЛНА ТЕМА ЗА ЗАПЛАТО-СПЕСТЯВАНЕ:
...У дома е топло и светло, телевизорът работи, а климатикът не жужи - не си заплатил солидната сума на корпорациите за това чудо на маркетинга, ти нямаш този генератор на шум и... на сметки за ток.
 >>  Защо 12-волтовото електроснабдяване е по-добро от електрическата мрежа

 
 
 
Графика на изменението на цената на златото за последните 40 години в долари за грам:
Златото: нова световна валута?

 
       


адрес на страницата:
"За икономична работа на електрически бойлер той не трябва да се изключва. Ако бойлерът се включва само през нощта, ще направим ли икономии"
http://cambg.org/faq/boilers/night_tariff.htmlверсия 18.12.2009 - 11:30:24
|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
САМбг.орг: ние не даваме никаква гаранция за достоверността на информацията и съответно не носим никаква отговорност пред читателите.
Данък на съвременните нрави: литературното произведение САМбг.орг не са длъжни да се безпокоят за безразсъдните читатели, бъркащи с пръст в контакта с ток. Но ние сме длъжни да се безпокоим за читателите, желаещи да узнаят как от това да реализират полза.
:~))  >>  Условия за ползване

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009