за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Енергия
за CAMbg.org
   
 
САМбг.орг: ние не даваме никаква гаранция за достоверността на информацията и съответно не носим никаква отговорност пред читателите.
Данък на съвременните нрави: литературното произведение САМбг.орг не са длъжни да се безпокоят за безразсъдните читатели, бъркащи с пръст в контакта с ток. Но ние сме длъжни да се безпокоим за читателите, желаещи да узнаят как от това да реализират полза.
:~))  >>  Условия за ползване

 
ПСИХОБОЛНИЦА (ИЛИ ОБРАТНО?):
...Рекламният бизнес използва подобни стереотипи за користни цели, подменяйки понятията и задължавайки нашия мозък да тълкува съдържанието на рекламите... стереотипно и извратено.
 >>  Трябва ли да се пазим от рекламите?

 
   

Отопление със слънчева енергия и снабдяване с гореща вода през зимата, обзорна статия


Най-голямо количество топлинна енергия ни е необходима през зимата - за отопление и снабдяване с гореща вода, затова ще изберем "зимният вариант на настройка" на плоските слънчеви колектори (За "зимният вариант на настройка" - виж статия Пазар за битови слънчеви колектори, раздел "Икономика, ефективност и слънчеви колектори"). Да изчислим възвращаемостта на средствата за слънчев колектор, чийто гаранционен срок (фактически, а не "търговски") е три години. След това, ако имаме късмет да не се повреди, ще се радваме на безплатна енергия. По данни на НАСА, при ъгъл на поставяне на слънчевия колектор от 58 градуса, средногодишната получена енергия от един квадратен метър е 3,83 киловатчаса на ден само от прякото слънчево греене. Освен това ще добием и 1,5 киловатчаса в денонощие от дифузната слънчева светлина. Можем да приемем, че коефициентът на полезно действие (най-вече поради замърсяване на стъклата, загуби на топлина от слънчевия колектор, резервоара за гореща вода, тръбите) е 60% - с известни резерви.

Плосък слънчев колектор с площ от 2 квадратни метра за 3 години ще ни даде полезна енергия от 7800 киловатчаса минус 40%, т.е. 4700 KWt*h.

Всичко: 4700 киловатчаса топлина енергия от плосък слънчев колектор с площ 2 квадратни метра ще ни излязат 350 евро, т.е. по 0,074 евро за киловатчас. При това основното количество от тази енергия ще бъде получено през лятото.

През зимата за обезпечаване нуждите от топла вода за семейство от трима души (знам от личен опит) са необходими около 160 киловатчаса на месец. Ще отбележа, че температурата на водата в селския водопровод през зимата е само 2-4 градуса по Целзий - земята е студена от края на декември до средата на март.

От практиката е известно, че за отоплението на 80 квадратни метра през най-студените месеци (януари-февруари) имаме нужда средно от 62 киловатчаса за денонощие, или 1900 киловатчаса за месец. Разбира се, че 2,6 киловата средна мощност не е пикова за отопление. Но ще приемем тази средна величина за необходимата мощност от слънчеви колектори, а остатъка от топлинна енергия ще набавим от биоенергийни източници - от камина с водна риза, на дърва.

Използване на екологично чист източник на топлина за  пиковите моменти на натоварване на топлосистемата: камина с водна риза и възушни радиатори за горещи газове
Изполване на екологично чист източник на топлина
за пиковите моменти на натоварване на топлосистемата:
камина с водна риза
и въздушни радиатори за горещи газове

( НА СНИМКАТА: НОЕМВРИ 2007. БЪЛГАРИЯ, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ. СЕЛО ОРЕШАК )

Така за отопление през януари са ни необходими близо 2000 киловатчаса, за снабдяване с гореща вода - още 160 киловатчаса. Като отчетем сумарният коефициент на полезно действие на цялата система (60%) - загуби на топлина в слънчевите колектори, акумулатора за топлина, тръбите - изчисляваме необходимата топлинна мощност на слънчевата енергия на 3600 киловатчаса месечно (KWt*h/mo).

Базирайки се на метеорологичните данни на НАСА, според които през януари слънчеви колектори, поставени под ъгъл от 58 градуса, получават средна мощност от пряка слънчева светлина 2,9 kWh/m2/day плюс 0,69 kWh/m2/day, ние намираме необходимата площ на плоски слънчеви колектори: 33,4 квадратни метра. Тъй като през януари често вали сняг, а нямам намерение всяка сутрин да мета слънчевите колектори, нека да увеличим малко тяхната полезна площ - 36 квадратни метра.

По този начин изчисляваме, че през зимата за отоплението на 80 квадратни метра жилищна площ и снабдяване с топла вода за трима души трябва да поставим 18 плоски слънчеви колектора, всеки с площ от 2 квадратни метра. Стойността на слънчевите колектори е 6300 евро при цена от 350 евро на бройка.

Таблица 1.
Колко полезна топлинна енергия ще получим от слънчевите колектори.

Пояснения към таблицата:
Пряко излъчване - енергия от пряка слънчева светлина, падаща върху наклонена под ъгъл 58 градуса плоскост.
Разсеяна светлина - енергия на разсеяната (отразена в атмосферата) слънчева светлина, падаща на хоризонтална повърхност.
Слънчева енергия - сума от колоните Пряко излъчване и Разсеяна светлина
Слънчева енергия за месец - енергия от слънчевото излъчване, падаща върху плоскост с площ 36 кв.м, поставена под ъгъл от 58 градуса.
Произведена топлинна енергия - топлинна енергия от слънчеви колектори с отчетен КПД на слънчевите колектори, акумулиращата и преносната система за отопление и снабдяване с топла вода на самостоятелно жилище.
Необходима енергия за снабдяване с гореща вода - вж. по-горе в текста.
Необходима енергия за отопление - вж. по-горе в текста.
Необходима топлинна енергия за месеца - сума от колоните Необходима енергия за снабдяване с гореща вода и Необходима енергия за отопление.
Излишък от слънчева енергия - разлика между колоните Получавана енергия и Необходима топлинна енергия за месеца.

В таблицата енергията е в киловатчаса.
* - данни за слънчева енергия
Atmospheric Science Data Center (Център за научни данни за атмосферата)

месеци Пряко излъчване,
за
денонощие
/кв.м*
Разсеяна светлина,
за
денонощие
/кв.м*
Слънчева енергия,
за
денонощие
/кв.м*
Слънчева енергия за месец,
36 кв.м
Произведена топлинна енергия,
за месец, 36 кв.м
Необходима енергия за снабдяване с гореща вода
за месец
Необходима енергия за отопление
за месец
Необходима топлинна енергия за месеца Излишък от слънчева енергия
за месец
януари2.90 0.69 3.59 3877 2326 160 2000 2160 166
февруари3.39 1.00 4.39 4741 2845 160 2000 2160 685
март3.76 1.46 5.22 5638 3383 160 1500 1660 1723
април4.03 1.95 5.98 6458 3875 160 500 660 3215
май4.45 2.27 6.72 7258 4355 140 0 140 4215
юни4.46 2.41 6.87 7420 4452 120 0 120 4332
юли4.69 2.25 6.94 7495 4497 120 0 120 4377
август4.78 1.94 6.72 7258 4355 120 0 120 4235
септември4.59 1.53 6.12 6610 3966 120 0 120 3846
октомври3.64 1.14 4.78 5162 3097 140 100 240 2857
ноември2.78 0.78 3.56 3845 2307 140 500 640 1667
декември2.41 0.61 3.02 3262 1957 140 1500 1640 317
Топлинна слънчева енергия, произведена за година:
------------
41415
Необходима топлинна енергия за година:
------------
9780
за година:
------------
31635

* За отчитането на количеството топлинна енергия е приет месец от 30 дни.

При пълна амортизация по време на гаранционния срок от 3 години ние получаваме себестойност на полезната топлинна слънчева енергия без да отчитаме стойността на системите за съхранение и разпределение на топлинната енергия:
Стойност на слънчевите колектори: 6300 евро.
За срок на амортизация от 3 години ще се получи полезна топлинна енергия: графа Необходима топлинна енергия за година х 3 години = 29 мегаватчаса.
Така цената на полезната топлинна енергия, получена от безплатната слънчева енергия излиза 0,217 евро за киловатчас.

Пояснение:
През всички месеци на годината без януари и февруари ще получаваме от тази площ слънчеви колектори много повече слънчева енергия, която обаче не ни е необходима.

За сравнени: цената на електричеството в село Орешак по нощната тарифа през юни 2008 година беше 0,0571 евро за киловатчас. От тук излиза, че електрическото отопление от електромрежата и електрически бойлер са 3,8 пъти по-изгодни от използването на безплатен енергоизточник - слънчева енергия.

Практически изводи:
За да се намали себетойността на топлинната енергия за отопление, получавана от слънчева светлина е необходимо:
а) да се намали относителната (на 1 кв. метър) стойност на устройството (как да стане това - в следващата статия "Съществуват ли други варианти на устройства в слънчевата енергетика?")
б) да се намери начин за пестеливо използване на излишната слънчева енергия през лятото.

2008


първата публикация:
"Отопление със слънчева енергия и снабдяване с гореща вода през зимата"
energy-saving.hit.bg/articles/solar_collectors_review_article_winter_heating.html


   

НЯМА КРИЗАТА!
Трябва да се отиде и проучи въпроса за развитие на рекламата в държава, където кризата е по-дълбока и обхваща финансовия, икономическия, политическия и обществения сектори.
...
 >>  Как ще се променя характера на рекламата в условията на кризата

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
Графика на изменението на цената на златото за последните 40 години в долари за грам:
Златото: нова световна валута? Курсове на валутите. Коя валута е по-сигурна - доларът или еврото?

 
 
 
???:
 >>  Истина ли е, че капковото напояване понижава разходите на вода десет пъти
[обаче капиларно напояване е още по-хубаво]

 
       


адрес на страницата:
Отопление със слънчева енергия и снабдяване с гореща вода през зимата, обзорна статия
cambg.org/energy/solarcollectors030_winter_heating.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
Кое е по-изгодно - да купите нов, или автомобил втора ръка:
стойност на километър пробег е нараснала няколко пъти.

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009