за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Земята
за CAMbg.org
   
 
МИКРОФИНАНСИ:
"Защото нашият свят се стреми не към успех, а към богатство. Не към достатъчност, а към излишество. И нищо не въплъщава и пропагандира тази философия повече от интернет и всичко, което последва. Цялата тази безмозъчна, безкрайна реклама на безполезни стоки пред онези, които нямат нужда от тях, които не могат да си ги позволят, притъпява внимание ни, докато един ден състраданието не бъде напълно разрушено от обезумялата алчност."
Кейлъб Кар, роман "Господарят на времето" - 2000 г.
(Killing Time, by Caleb Carr)

 
???:
Искате ли да бъдете изцяло манипулирани от нездравомислещи и користни хора?
 >>  Трябва ли да се пазим от рекламите?

 
   

Глобалното затопляне


Съдържание на статията:
Кого засяга глобалната афера.
Ултрасъвременно компютъризирано мракобесие.
Физика на глобалното затопляне.
Цел на политиката на премълчаването: дебилизация.
Защо медиите са препълнени с новини за природни катастрофи.
Импотентността и самоубийствената алчност на корпорациите.
Какво да направим (или какво се прави вече),
за да може благополучно да се живее в условията на пробуждащата се Земя

Първопричини за появата на "Глобалното затопляне"

"Изглежда, че това трябва да ни притеснява най-малко,
отколкото в какво се превръща днес Земята,
след унищожаването й с всички други възможни средства."

Професор А. П. Капица за глобалното затопляне /2/

Карта на ядрените взривове

Смятам, че информационната и финансова политика, довела до кризата - на първо място, кризата в отношенията, доведе и до псевдонаучното твърдение за феномените на антропогенното глобално затопляне на климата, озоновата дупка. А законите за интелектуалната собственост върху всичко (или почти всичко) пък доведоха до нарушаване правото на свобода на словото, свободата на мисленето, в това число и по повод аферата с понятието "глобално затопляне". Големият бизнес (голямата алчност, голямата заблуда, голямото изнудване) манипулират цялата Западна цивилизация.


Ядрен взрив. По данни на Швейцарската сеизмологична служба (Swiss Seismological Service), са регистрирани 2052 ядрени взрива

Снимка: изображението е преработено, източник - страницата Сеизмологията в служба на отбраната на страната от сайта "Внимание! Земетресение!".
© Всички права са запазени. До всички материали и карти на сайта Внимание! Земетресение! има свободен достъп при условията на позоваване на автора и източниците от Интернет.

Разбира се, че се наблюдава антропогенно изменение на околната среда. Но според мнението на много учени и специалисти, безвредният за биосферата въглероден двуокис и фреоните (още повече, че са в нищожни количества в сравнение с природните "доставки") са на последно място в редицата от антропогенните фактори, влияещи върху околната среда.

Най-тревожният факт от промените на нашата планета не е митичното затопляне на атмосферата от 1 до 10 градуса към две хиляди и неизвестно коя година (когато със сигурност предсказващите тези катаклизми вече няма да са на този свят), а реалното, започнало не от вчера, намаляване на количеството на живите организми в биосферата и най-важното - намаляването на количеството на планктона и рибата в Световния океан.

Огромната загуба на и без това ограничените ресурси и време на нашата цивилизация за третостепенни задачи от рода на борбата с изхвърлянето в атмосферата на "парникови газове", надуването на сапунените мехури за брутни национални продукти върху основата на интелектуална собственост вече забавиха развитието на цели блокове от държави, доведоха до капитулация и самокастрация на Западното общество. Супермодерното компютъризирано мракобесие - ето това е основната причина за явлението, наричано с понятието "глобално затопляне".

Нас това не ни интересува

От глобалното затопляне не се интересуват тези, които не се интересуват от парите и не е свързан с държавите и не използват стоките на корпорациите, разрушаващи природата и околната среда.

Другите се интересуват от глобалното затопляне заради данъците, цените на стоките (в които са включени таксите за замърсяване на въздуха с въглероден окис и "други фреони"; заплатите на изчисляващите ги чиновници; търговските надценки от 100-200-500% - в условията на тотална информационна шумотевица), чрез облагането на производителите с различни (безсмислени) сертификати и проверки.

Погледнете какво става в Зимбабве и Русия: същото ни очаква и нас, ако не престанем да се подчиняваме и да се отнасями снизходително към мракобесието, да живеем по правилата на мракобесието.

* - А съществува ли реална възможност обикновеният човек да разбере какво на практика се случва в Зимбабве и Русия (за Китай вече не говоря)? За липсата на такава практическа възможност ние трябва да благодарим на медийните корпорации.

Физика на глобалното затопляне

Масата на въглеродния окис в световния океан надвишава масата на въглеродния двуокис в атмосферата 53 пъти.

"По данни на Ю.С. Ходаков, в общото количество изхвърлени газове (водород, метан, въглероден двуокис, радон и други) при геоложките процеси и тези от дейността на човек, дялът на геоложките газове е 90-98%." /1/

Според някои публикации, потокът от слънчева светлина, достигащ повърхността на Земята, е намалял с 20 процента за последните 50 години.

Феликс Ройзенман и Сергей Белов в своята статия "Ускорение на геоложкото развитие - главна заплаха за човечеството" /1/ смело твърдят, че въглеродният двуокис е два пъти по-тежък от въздуха и не може да се издигне до горните слоеве на атмосферата, за да създаде парниковият ефект. Но смея да възразя на уважаемите доктори на науките: въглеродният двуокис се издига и още как! Той изплува от мъглата в мозъците на някои, точно така, както безследно плуват в горните слоеве на атмосферата "поредица от документи, представени в Организацията на обединените нации на противниците на хипотезата за глобалното затопляне". /2/

Затова пък метанът е по-лек от въздуха и притежава много по-добри парникови свойства: "В Северния ледовит океан за пръв път са регистрирани такива концентрации, които превишават нормата хиляди пъти. Преди това такива аномалии са открити само в Охотско море над залежи на хидрати на газове", - съобщи за ИТАР-ТАСС един от ръководителите на експедицията от океанолози Игор Семилетов. /4/

Нестабилните в условията на промени на климата залежи на метанови газохидрати на дъното на океана и вечните ледове съдържат от порядъка на 10000 гигатона въглерод (в атмосферата се намират около 5 гигатона въглерод). /5/

От световния информационен поток: "Британски учени разгадаха още една тайна на глобалното затопляне - те твърдят, че през последните 30 години влажността на планетата рязко се е повишила, което представлява един от главните фактори за промяна на климата на Земята, не по-малко сериозен от непрестанното изхвърляне на парникови газове в атмосферата." (Цитат от www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic.html&f=8&t=3873, първоизточникът на дез(?)информацията не е известен.)
Вярно ли е, че количеството на водата в атмосферата се е увеличило?

Въпроси: колко парникови газове се намират в земната кора, в мантията, в ядрото? Колко топлинна, химическа, електрическа, магнитна, ядрена енергия се намира в Земята? Променя ли се топлоотделянето на Земята?

Реалната промяна на климата и състоянието на Земята

Очевидно е, че състоянието на Земята се променя - литосферата, хидросферата, атмосферата, магнитосферата, биосферата, а не само климата. Т.е., стават промени в околната среда. Например:
- намаляването на масата на ледниците намалява натиска върху земната кора, което от своя страна може да предизвика земетресения и изригване на вулкани;
- увеличаването на количествата на геотермалните води, горещите газове, магмата - те могат да предизвикат топене на ледниците;
- промените в състава на атмосферата могат да предизвикат промени на климата;
- изчезването на биологични видове под влияние на човешката дейност може да предизвика изменение в състава на атмосферата...
Взаимовръзките тук са очевидни.

Глобалното антропогенно затопляне в мозъците на някои

"От много години насам бившият президент на Академията на науките на САЩ Фредерик Зайтц (Seitz) обръща внимание на това, че всички теории за глобалното затопляне и озоновата дупка вече са ни омръзнали и не отговарят на истината, че това са ненаучни теории. Още 17 хиляди учени подписаха петиция, в която се съгласяват със Зайтц, че споразумението от Киото и последиците от него представляват истинска заплаха за човечеството и са тежък удар за неговото бъдеще."
Професор А. П. Капица /2/

Интернет е неизчерпаем източник на информация

>Лудост! За 95% от населението Интернет представлява неизчерпаем източник на информационна дезинформация. Както, впрочем и шаренията, която ни залива от телевизионния екран. Оттук и глобалното затопляне с озоновите дупки. Именно през тези дупки днес, подредени в стройни колони, на наше място идват... не, не са марсианци.

И не се мъчете да ме убедите в обратното! 95% - това е, което виждам със собствените си очи. Защото 99,99% от информацията (в байтове), която е поместена в интернет, е вредна и заблуждаваща, просто лъжа.

Защо е необходима (или кому е изгодна) маскираната шумотевица? Какво прикрива тя? Преди всичко информационната шумотевица е създадена, за да подпомага основния закон на капитализма (и не само на капитализма), който гласи, че стоката струва толкова, колкото за нея може да се изтръгне от купувача. Колкото повече рекламен шум - толкова по-лесно може да бъде убеден клиентът да се раздели с парите си.

Средствата за масовадезинформация успешно изпълняват задачата да дават лъжлива, непълна, заблуждаваща информация, прикривайки действително значимата за общественото съзнание информация. В това число и за бързо развиващата се глобална екологична катастрофа.

Авторът не може направо да каже "95%" с думите, което те означават. Затова ще използва думите на доктора на физико-математическите науки Людмила Фионова от нейната статия "Политически причини за глобалната екологична катастрофа": "Целта на политиката на премълчаването е да се държи човечеството в информационно затъмнение, в дебилно-простодушно състояние, така че в търсене на виновниците за кризата да не забележи днешните владетели на света." /3/

Показателен пример за типична заблуда:
"Както отбеляза К.Филд, ръстът на средните температури ще надхвърли старите прогнози за предстоящото столетие с 1,1-6,4 градуса. Според него, един от източниците за растежа на температурите може да стане повишеното отделяне на въглероден двуокис от електростанциите в Индия и Китай." Бележката на "експерта: Светът се намира на прага на огромни климатични промени", е поместена на top.rbc.ru/society/15/02/2009/280713.shtml?print (сайта РосБизнесКонсалтинг), "15 февруари 2009г. [запазено е записването на годината както оригинала], Информация за ограниченията ... По-подробно за спазването на авторските права и поместените реклами."

Ако Вие, читателю, имате познанията от училищния курс по химия и физика, кажете, могат ли електростанциите на Индия и Китай да изхвърлят в атмосферата толкова голямо количество въглероден двуокис, което да не е в състояние да бъде погълнато от океана, земната кора, растителността и да се издигне в горните слоеве на атмосферата?

Вероятно авторът на бележката и К.Филд не смятат да доживеят до "близкото столетие", когато ще ги попитат дали са ходили на училище?

И друго: четейки подобни писания за битката с Глобалното Затопляне с причина Промишленото Замърсяване с CO2, така ми се иска да попитам - колко дълго още светът ще бъде на ръба? Нима не стои вече достатъчно дълго на ръба на пропастта? Доколкото си спомням, винаги е бил на ръба. По този повод се сещам за стар комунистически виц: "Нашият колхоз беше на ръба на пропастта. С идването на новия председател направихме голяма крачка напред". Време е да се признае, че крачката е била направена отдавна.

Но си мисля и за нещо друго. За това, че авторът на бележката и К.Филд дишат кислород, а издишат въглероден двуокис. И с извинение, по време на храносмилането, от червата си те също отделят някои парникови газове. Когато изтече техният творчески период (не на газовете, а на автора на бележката и К.Филд), при разлагането на техните творчески остатъци също ще се отдели въглероден двуокис. Освен ако някой не реши още сега да ги напъха в газонепроницаем контейнер, за да не нанасят щети на екологията - да няма практическо взаимодействие между науката и околната среда.

Но е време авторът на бележката и К.Филд да отлетят от края на пропастта към нейното дъно, нали твърдят: "Ние заслужаваме!". Това състояние показва, че те владеят до съвършенство мошеническата мъдрост "ти умри днес, а аз ще умра утре".

Но процесите на промяна на околната среда се ускоряват

Най-важните (по маса) обитатели на Земята са микроорганизмите. Ами ако прекалено много им се харесат настъпващите промени - генномодифицирани, патентовани "агрокултурни" растения, сметища, химикали за производството на "еко-натурални" храни, физически и умствено отслабналото човечество? Още повече в условията на естествени промени на Земята! Те са в състояние да променят своя генотип милиони пъти по-бързо, отколкото човек. Ще остане ли място на земната повърхност за нашите читатели?

Войните за суровини и ресурси не са преставали никога, а умствено отслабеното човечество, намиращо се в нравствена и икономическа криза, естествено ще помисли за засилване на въоръжаването и нови войни. С това още повече ще засилят процеса на изменение на околната среда.

За умствено изоставащото човечество

Не, нямам предвид нанотехнолозите и разработващите микросхеми. Аз имам пред вид останалата част от човечеството (тези "95"), които долепят тези микросхеми към ушите си. В споменатата статия на Феликс Ройзенман и Сергей Белов "Ускореното геоложко развитие - главна заплаха за човечеството" на Рисунка 2 "Графика на количеството природни катастрофи за периода 1900-2002 г." нагледно е изобразено доказателство за погубващата алчност и безотговорност на човечеството: числото на природните (без да се броят технологичните?) катастрофи расте експоненциално от 1954 година и вече е нараснало 40 пъти. Ако и занапред нещата се движат с тези темпове, то много скоро всеки човек за времето на своя живот ще бъде жертва на няколко природни катастрофи.

Да, днес всяко "кихане" на Земята се смята за катастрофа от световен мащаб. Това е така, защото днес многоетажните хотели се строят на пясъчните морски и океански плажове, а атомните електроцентрали - на тектонски разломи в долините на големи реки.

Определянето на всяко явление като природна катастрофа е необходимо за да се прикрие безотговорността и глупостта както на корпорациите, така и на консуматорите на техните "услуги", да се прикрие липсата на далновидност на хората, принудени (пряко или косвено, например от бедността и пренаселеността) да загубят здравия си разум и чувството за самосъхранение.


Цунами.
Плажът Ката Нои - Тайланд, остров Пукет
Най-високото равнище на водата, третата вълна.

Снимка: изображението е преработено, източник - страница Уикипедия.
Оригиналът е обявен за обществено достъпен.

Например, огромното количество жертви от "Рождественското земетресение" на 26 декември 2004 година може да се обясни не просто с някаква огромна по височина вълна цунами, а с безотговорното присъствие на голямо количество хора в опасно ниски места. Как стана така, че в най-сеизмично опасния район никой не искаше да повярва в опасността от цунами.

В статията от Уикипедия За земетресението в Индийския океан (26 декември 2004) се дават следните сведения:
"Според последните данни на USGS загиналите са 283 100, за изчезнали се водят 14 100, а 1 126 900 души са останали без дом."
"Изчислено е, че вълните ударили полуостров Аче в северна Суматра са достигнали максимална височина от 24 до 30 метра, навлизайки до 2 километра навътре в сушата. Сборът на цялата енергия на вълните цунами надвишава 5 мегатона ТНТ Част от енергията се прехвърля и в Тихия Океан, където вълни между 20 и 40 см са наблюдавани по западните крайбрежия на Северна и Южна Америка."
"Хипоцентърът на основния трус се намира на координати 3,316°N, 95,854°E, на около 160 километра западно от Суматра".

Енергията на вълната цунами от 5 мегатона в тротилов еквивалент е нищо в сравнение с 57-мегатонните термоядрени взривове от комунистическо време и от проектираните, но неосъществени взривове на 100-мегатонни бомби.
Царят-бомба, статия от Уикипедия:
Мощността на взрива надмина предвидената и достигна 57 мегатона в тротилов еквивалент. Ядрената гъба се издигна на 65 километра височина; диаметърът на неговата «шапка» достигна 40 километра. Радиусът на огнения балон беше приблизително 4,6 километра. Излъчването предизвика изгаряне от трета степен на разстояние от 100 километра. Ударната вълна, предизвикана от взрива, обиколи три пъти земното кълбо.
Т-15, статия от Уикипедия:
Т-15 — това е проект на СССР за гигантско торпедо, носещо термоядрен заряд към бреговете на Америка. Термоядреният му заряд е около 100 мегатона. При взрив под водата би се образувала вълна цунами с височина 300 метра, която би заляла всички небостъргачи и крайбрежни градове.*

[* - това не беше съвсем така, вж. /7/]

Способни ли са корпорациите да продават това, което ни е необходимо

Способни ли са корпорациите да продават това, което ни е необходимо: енергия, храна, дрехи жилища? И при това да оставят околната среда годна за живеене.

Отговорът можем да търсим от практиката: не, не са способни. Градовете, построени от корпорациите, са претъпкани от автомобили (произведени също от корпорации), не са пригодени за нормално съществуване. Снабдяването с електроенергия все още често пъти наподобява мигането на дискотека. Бензин засега има, но видяхме какво стана с газа... Понякога липсва.

Хляб, колбаси, месо, плодове, зеленчуци - на всичко това корпорациите са сложили алчно ръка, пряко или поставяйки в безизходно пложение независимите производители. В резултат на това липсват истински хляб, истински колбаси, истинско месо, истински плодове и зеленчуци.

Даже валутните институции са разрушени от така наречената финансова криза. Един от най-важните спекуланти-капиталисти, г-н Сорос, изказа нещо от рода на "Ние станахме свидетели на колапс на финансовата система. Сега дори не се вижда "дъното" на тази криза". /6/

Китайските комунисти-"капиталисти" под ръководството на КПК в този случай също отнасям към групата на корпорациите като главен доставчик на всичко.

Способни ли са корпорациите да продават онова, което ни е необходимо в условията на промени на околната среда.

Още по-неспособни. Освен това, че корпорациите печелят за сметка на хищничеството, в условията на изменения на околната среда те увеличават своята агресивност. Това неминуемо води до задълбочаване на икономическата и нравствената криза

Каква да се прави (или нещо вече се прави)

Да не се участва в игрите на корпорациите, да не бъдем тяхна жертва: просто да не се работи за тях, да не се воюва за тях, да не се купува от тях. Нюрнбергският процес на нацистските престъпници показа, че изпълнението на престъпни заповеди и съучастието в престъпни действия е наказуемо.

Нека преминем към независимо от корпорациите съществуване - НСО (Независимо Себе-Обезпечаване). Постиженията на днешната наука и техника дават възможност за това. Така или иначе, НСО дава възможност да се плащат по-малко данъци и да се работи по-малко. Необходимо е само повече да се мисли.

На първо място НСО осигурява: енергия, вода, храна, жилище. По този начин е възможно да не са попадне в списъка на жертвите на "природни катастрофи".

Нека вразумим и привлечем "95%" да преминат към НСО - така въздухът и водата ще станат по-чисти, ще намалее количеството на бежанците и пречещите да се живее нормално, глупави "жертви на природни катастрофи".

Заключение

Ние не притежаваме сведения, че с неживата част от нашата планета се случват някакви извънредни промени. Имало е периоди на активизиране на измененията, имало е периоди на затишие. Нивото на океана ту се покачва, ту спада. Ледниците ту са настъпвали, ту са се топяли. Възможно е днес да става обикновено активизиране на планетата Земя.

Но с живота на планетата е различно. Настъпват процеси и явления, с които Земята и населяващите я организми в миналото не са се срещали: масирано навлизане на принципно нови химически съединения в околната среда (отпадни продукти, сметища, средства за защита на растенията, лекарства и пр.), появата на огромно количество растения с изкуствено променена генетична структура. Поради това, че нашата планета никога досега не се е срещала с подобни явления, то науката определено е безсилна да направи прогноза за нейната реакция.

В една детска книжка за Незнайко има забележителна реплика: "От Слънцето се е откъснало парче и лети право срещу нас!"

Никой никога не е обещавал на Човечеството абсолютно спокойно състояние на Океана, на положението на климатичните пояси и прочие геофизични и географски условия за нашето съществуване. Незначителни промени в това отношение не могат да доведат до катастрофални последици, ако обществото е жизнеспособно и не унищожава биосферата. Геоложките и климатичните изменения на Земята са нещо нормално:
"През 1862 г. по време на земетресение от 10 бала в северната част от делтата на р. Селенги [езерото Байкал] под водата се оказва участък от сушата с площ от 200 км2 и се образува заливът Провал. Сред относително неотдавнашните големи земетресения са Мондинското (1950 г., М=7.1; с интензивност в епицентъра от 9 бала), Муйското (1957 г., М=7.7; 10 бала) и Среднобайкалското (1959 г., М=6.9; 9 бала). В резултат на последното дъното в средната част на езерото пропада с 15-20 м."
Заключение на експерта, доктор на физико-математическите науки, професора по геофизика В.И.Уломов за нефтопровода Източен Сибир - Тихи океан

Из отговора ми на едно писмо:
"> глобално затопляне - на кого му пука?
Аз написах статия на тая тема. Според многобройните факти антропогенното глобално затопляне (и озоновите дупки) е най-голямата диверсия и икономическа измама в цялата човешка история. Само един очебиен факт: измама с термини - пропагандата премахна думата "антропогенно" от израза "антропогенното глобално затопляне". Ако потърсим обективна научна информация, то ще направим извода, че има факти за многобройни локални промени в климата, но няма данни за затопляне изцяло на Земята - за атмосферата, океаните, грунта - в целия пласт на атмосферата, океана, горните части на земните пластове." [Няма данни за промяна на сумарната топлинна енергия на Земята - земната кора, океана, атмосферата.]

Цитат за ролята на информацията в съвременното общество:
"Майорът разсъждаваше, както ми разказа по-късно: "Да го направя ли? Ако я хвърля [атомната бомба], Черно море няма да го има – поне за сто години, не, повече... радиацията ще го погълне... Няма да го има и Крим. Аз видях - Крим беше претъпкан с хора. А бомбата... Аз прелитам вече хиляди километри, а тя все още виси, държи се на косъм, може би ще се скъса..." (О, това "може би"!)
И той съобщи по радиото в щаба, в Керч, че лети към базата с "изделието". Офицерите от щаба подскочиха като ужилени и се втурнаха към селото (Багерово) към семействата си, натовариха жените и децата си на автомобилите и се понесоха далеч от Крим, на север - колкото може по-далеч от бомбата - те, които са били на изпитанията на тези "изделия", знаеха какво ще стане, ако... А гарнизонът – пет хиляди души – разбира се, че си нямаше понятие какво можеше да се случи. Командирът на гарнизона и началник щаба бяха на мястото, чакаха...
Обърнах към морето не съвсем далеко от курортистите и се отправих към летището, на Керченския полуостров, на своето летище в Багерово."

"Независимая газета" 2009-02-20, Юлий Костинский, По истински случай за храбростта на един летец. Как Федор Головашко спаси Черно море


Източници

1.
Civitas - вестник на гражданското общество, 01.11.2008
Феликс Ройзенман, Сергей Белов
статия "Ускорението на геоложкото развитие - главна заплаха за човечеството"

2.
"Индустриални новини" - 11-12 (88-89), юни 2004
Джонатан Молдаванов
"Глобалното затопляне и озоновите дупки: псевдонаучни митове. Беседа с професор А. П. Капица"

3.
За науката"
Людмила Фионова, доктор на физико-математическите науки
"Политически причини за глобалната екологична катастрофа"

4.
"Индустриални новини" - вестник за бизнеса, 8 април 2007
"В море Лаптеви е регистрирана аномална концентрация на метан"

5.
Poteplenie.Ru
Олег Иващенко
"За възможността от разрушаване на части от световните запаси на метанови газохидрати и отчитане на някои противоположни реакции при прогнозирането на климатичните промени"

6.
NewsRu.com 21 февруари 2009
"Днешната криза е по-тежка от Великата депресия, заяви Сорос"

7.
Интернет-източник: Енциклопедия "Космонавтика". 21 февруари 2009
"Секретни материали", N 4(157), февруари 2005 г., сс. 20-21:
" В този миг в съзнанието на Сахаров се роди идеята да използва торпедото за тези цели. Да, това същото Т-15, което се опитвахме да създадем преди няколко години. По-късно в спомените си Сахаров пише:
"...Аз реших, че в такъв носител може да се превърне голямо торпедо, изстреляно от подводна лодка. Фантазирах, че за това торпедо може да се конструира проточен водно-паров ядрен реактивен двигател. Цел на атаката - от разстояние няколкостотин километра трябваше да бъдат унищожени пристанищата на противника. <...> Корпусът на такова торпедо трябва да бъде много здрав, за да преодолее мините и загражденията от мрежи. Разбира се, разрушаването на пристанищата - или чрез надводен взрив от "изскочило" от водата торпедо със 100-мегатонен заряд, или от подводен взрив - неизбежно ще бъде съпроводено от огромно количество човешки жертви. Един от първите, с които споделих своя план, беше контра адмирал Фомин... Той беше шокиран от "човеконенавистническия характер" на този проект и отбеляза в разговора си с мен, че военните моряци са свикнали да воюват с въоръжен противник в открит бой и че за него е отвратителна само мисълта за подобно масово убийство. Аз потънах в земята от срам и никога повече не споделих с никого своя проект".
Повече разговори на тази тема не се проведоха."

2009

 

първата публикация на тази статия
"Глобалното затопляне"
http://energy-saving.hit.bg/articles/global_warming_plus_crisis.html


   

АКТУАЛНА ТЕМА ЗА ЗАПЛАТО-СПЕСТЯВАНЕ:
Пишат, че днес е изгодно газовото отопление. Цените на пазарите на нефт падат, значи и газта ще поевтинява. Но може ли да разчиташ само на газ?
Във фирмите за продажба на слънчеви колектори казват, че слънчевото отопление "само помага на основното отопление". Тогава изгодно ли е слънчевото отопление?
 >>  Оптималният избор: Отопление

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
"Втората арабско-израелска война дойде и си отиде. Петролното ембарго дойде и си отиде. Убийствено високите цени на бензина дойдоха и не си отидоха."
Стивън Кинг, "Мъртвата зона"
(превод от английски: Стоянка Ангелова)

 
 
 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
 >>  С какво е най-изгодно да се отоплява апартамента?

 
       


адрес на страницата:
Глобалното затопляне
cambg.org/earth/global_warming_plus_crisis.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
Покрив: използване енергията на слънцето и вятъра
Покрив: използване енергията на слънцето и вятъра
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009